top of page

糸東流空手   

SHITÔ RYU KARATE

KARATE-JUTSU_edited_edited_edited_edited.jpg

 Shitô Ryu Karatedô 

 

糸東流空手道

Kata de la escuela Shitô Ryû según sus diferentes linajes 

ITOSU-HA

Pinan Shôdan 

Pinan Nidan 

Pinan Sandan 

Pinan Yondan 

Pinan Godan 

Naihanchi Shôdan 

Naihanchi Nidan 

Naihanchi Sandan 

Passai Dai 

Passai Shô 

Shihô Kushanku 

Kushanku Shô 

Kushanku Dai 

Jutte 

Jion 

Jiin 

Rohai Shôdan 

Rohai Nidan 

Rohai Sandan 

Itosu no Wanshu 

Chinto 

Chintei 

Gojushiho 

 

HIGAONNA HA (y CHOJUN MIYAGI)

Sanchin 

Saifa 

Seienchin 

Shisochin 

Sanseru 

Seipai 

Kururunfa 

Seisan 

Suparimpei 

Tensho 

ARAGAKI-HA 

Niseishi 

Sochin 

Unshu 

KATA de la FAMILIA MABUNI 

Shinsei Ichi 

Shinsei Ni 

Aoyagi 

Juroku 

Myojo 

Shinpa 

TOMARITE-KEI 

Matsukaze 

Matsumora no Rohai 

Tomari no Wanshu 

Tomari no Passai 

Tomari no Chinto 

Chatan Yara no Kushanku 

HAKUTSURU KENPO 

Haffa 

Paiporen 

Nipaipô 

SHURITE-KEI 

Ishimine no Passai 

Matsumura no Passai 

bottom of page